Vegetariansk mathistoria

Vegetariansk mathistoria

De allra flesta har antagligen en vegetarian i sin närhet idag, oavsett om det är i kompiskretsen, på jobbet eller i familjen. Att vara vegetarian betyder i grunden att avstå från animaliska produkter, och att vara vegetarian kan ses som en typ av livsstil eller ett förhållningssätt.

Hur hårt man förhåller sig till den vegetariska livsstilen varierar från person till person, där vissa helt avstår från animaliska produkter inklusive djurens biprodukter (veganer) medan andra är mer flexibla och konsumerar kött stundvis (flexitarianer). Orsakerna till att människor väljer en vegetarisk kost varierar, men det är ofta en fråga om hälsa, religion, etik eller miljö. Vegetarianismen är dock inget nytt påfund, utan har funnits i olika former i tusentals år. Den moderna vegetarianismen ser dock vanligtvis annorlunda ut än vad den gjorde förr.

De första vegetarianerna

Begreppet vegetarian myntades inte förrän 1847 i England, men idéen om vegetarianism har funnits längre än så. I Indien har vegetarianism funnits så långt tillbaka som 500-talet f.kr. och där var de huvudsakliga skälen religiösa. I deras religion, buddhismen, gick dödandet av djur emot deras tro.

Den grekiska filosofen Pythagoras var en av de första vegetarianerna i vår del av världen. Pythagoras tog avstånd från animaliska produkter då han ansåg, precis som man gjorde i Indien, att det var oetiskt att döda djur. Samtidigt trodde han också att köttätande var dåligt för människan då det skulle leda till en försämring av psykets medvetande. Den grekiska filosofens tro spred sig över det antika Grekland, och innan begreppet vegetarian uppstod kallade man det just för pythagoreisk kost.

Den moderna vegetarianismen som man känner till idag började inte växa fram förrän runt 1800-talet. På den tiden åt de allra flesta fortfarande kött, men de vegetarianer som fanns avstod från animaliska produkter främst för att uppnå ett fridfullt och välbalanserat liv.

Vegetarianism i Sverige

Vegetarianism i Sverige

Man säger att starten för vegetarianismen i Sverige började under tidigt 1900-tal, eller mer specifikt år 1903. Det var året då Johan Lindström Saxon startade den Svenska Vegetariska Föreningen, där målet var att få den svenska befolkningen att konsumera mindre kött. Istället ville de att man skulle äta en kost rik på frukt och grönt då vegetarianerna ansåg att kött inte var naturligt, utan snarare en typ av gift. Det mest naturliga skulle vara att äta frukt, grönsaker, nötter och olika typer av sädesslag.

Inspirationen till den vegetariska kosten kom från livsstilen många bönder i Sverige hade under den tiden. De bodde på landet och hade tillgång till mycket grönsaker. Trots att de nödvändigtvis inte kallade sig själva för vegetarianer så höll de sig vanligtvis till den kosten. Även om de emellanåt konsumerade kött ansågs det vara en lyxvara då det på den tiden var väldigt dyrt.

Trots att anledningarna är flera, kan man se att svenskar idag har liknande skäl som i historien att välja en vegetarisk kost framför köttätande. Några av de vanligare anledningarna är att vegetarisk mat är billigare, mer hälsosamt och bättre för klimatet. Den allra vanligaste anledningen till att svenskar föredrar vegetarisk kost är dock av etiska skäl, där 21% anser att de avstår kött av hänsyn till djuren.